Meedoen

Wie doen er al mee?

Hoe kan ik meedoen?

U kunt op verschillende manieren meedoen:

Pakket 1  voor 2.995,- euro

Wij inventariseren uw diversiteitsbeleid op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Deze zijn verwerkt in de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. Wij meten ook hoe inclusief werknemers het klimaat in de organisatie ervaren. Hiervoor gebruiken wij een voor dit doel ontwikkelde inclusiviteitsscan.

Hoe werkt dit? Na een intake brengen wij uw diversiteitsbeleid in kaart. Wij doen dit via uw contactpersoon die op de hoogte is van het beleid van de organisatie. Daarnaast krijgt u de inclusiviteitsscan: een korte vragenlijst die (digitaal of op papier) kan worden ingevuld door uw personeel. Indien gewenst kan deze scan worden opgenomen als deel van een periodiek Medewerkers Tevredenheids Onderzoek.

Bekijk de voorbeeldrapportageU ontvangt een rapport met de resultaten. Hierin worden algemene trends aangegeven zoals die te zien zijn  in andere organisaties. Daarnaast rapporteren we de specifieke bevindingen voor uw organisatie. Zo krijgt u inzicht in sterke en minder sterke punten van uw diversiteitsbeleid. Ook wordt duidelijk hoe uw organisatie het op dit moment doet in vergelijking met andere organisaties. Doordat we de metingen elk jaar herhalen kunt u zien waar voortgang is geboekt ten opzichte van eerdere jaren. Bekijk een voorbeeld van het rapport »

Op basis van de monitor en de scan krijgt u concrete aanbevelingen voor verbeterpunten. Deze weerspiegelen de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Deelnemende organisaties worden uitgenodigd voor een jaarlijks evenement waar de algemene bevindingen en trends worden gepresenteerd, en u masterclasses kunt volgen. Deelname geldt in de basis voor een  periode van vier jaar zodat u de impact van uw inclusiviteitsbeleid goed kunt toetsen.

Pakket 2 voor 5.995,- euro

In aanvulling op Pakket 1, is het mogelijk  een uitgebreidere analyse te maken. Deze richt zich meer specifiek op het vaststellen van de impact van uw diversiteitsbeleid op uw personeel. Dit doen we door intensief  te kijken hoe verschillende doelgroepen en medewerkers op verschillende afdelingen het organisatie klimaat ervaren, en vast te stellen wat daarin sterke punten en knelpunten zijn.

Op basis van aanvullende personeelsgegevens (achtergrondinformatie, prestaties, verloop, verzuim), en een uitgebreidere vragenlijst onder uw personeel bieden we waardevolle extra inzichten in de oorzaken, werking, en gevolgen van  ervaren inclusie voor verschillende doelgroepen in uw organisatie, op basis van het gevoerde beleid.

Pakket 3, prijs op basis van maatwerk

De standaard-instrumenten die beschikbaar zijn binnen Pakket 1 en Pakket 2 zijn nog verder uit te breiden met aanvullende metingen, diepgaandere analyses, en specifieke consultaties. Zo kunnen we maatwerk bieden, waarin we ingaan op specifieke vragen die een unieke aanpak vereisen.